Contact Details.

Name
Position
Rank
Shihan Derek Joyce 7th Dan Kyoshi President Of TBCI
Sensei Rick Roberts 6th Dan Kyoshi Technical Director
Sensei Keith Prole 6th Dan Kyoshi Chairman
Sensei Joseph Eyley 7th Dan Renshi Director Midlands Region
Sensei Wayne Mellor 5th Dan Doshi Director Northern Region
Sensei Paul Barnicle 3rd Dan Doshi Director Wales Region
Sensei John Snaith 6th Dan Kyoshi Director Anglia Region
Sensei Sandra Tippett 2nd Dan Doshi Director Southern Region
Sensei VinceThompson 8th Dan Hanshi Director Of Aikido
Sensei Keith Prole 6th Dan Kyoshi Director Of Karate
Sensei Rick Roberts 6th Dan Kyoshi Director Of Jujutsu
Sensei John Snaith 6th Dan Kyoshi Director Of Judo
Contact Honbu - By Post
Urb, La Finca Golf.
C/ Benejuzar 1 R24 - B1
Algorfa 03169
Alicante
Spain
Contact Honbu - By Phone
( 00 34 965 998 996
Contact Honbu - By Email Click here
Sensei Rick Roberts
Sensei Keith Prole
Technical Director
Chairman

(01457 858580

( N/A