Rick Roberts
Technical Director & Director Of Jujitsu
Shichidan Kyoshi, Jujitsu

Vince Thompson
Director Of Aikido
8th Dan, Aikido


John Snaith
Director Of Judo
Judo


 
Wayne Mellor
Director Northern Region
5th Dan Renshi, Jujitsu


Sean Fielding
Director Midlands Region
4th Dan Renshi, Judo


Ed Chambers
Director Anglia Region
3rd Dan Doshi, Aikido


Paul Barnicle
Judo
Director Wales Region