Trevor Parmenter Yondan Renshi Karate, Chairman

Rick Roberts Shichidan Kyoshi Jujitsu, Technical Director

John Snaith 6th dan kyoshi, Director Of Judo

Wayne Mellor Rokudan Kyoshi, Director Of Jujitsu

Vince Thompson 8th Dan, Director Of Aikido

Sean Fielding 4th Dan Renshi Judo, Director Midlands Region

Ed Chambers 3rd Dan Doshi Aikido, Director Anglia Region

Paul Barnicle Judo, Director Wales Region

Video coming soon

Contact Paul